Algemene voorwaarden & Huisregels

 

Algemene normen en waarden

Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

Fysiotherapie Verhage behoudt zich van het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.

 

Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden of een afspraak maken via www.fysiotherapieverhage.nl.

Aanmelden kan middels een doorverwijzing van een huisarts of specialist of op eigen initiatief.

Bij de eerste afspraak wordt altijd een screening uitgevoerd om te controleren of u in behandeling genomen kunt worden. Mocht consultatie van de huisarts nodig zijn dan wordt er in overleg met u contact opgenomen met de huisarts. Bij de eerste afspraak dient de patiënt zich te legitimeren en informatie over de zorgverzekering mee te nemen.

 

Afspraak

Alle behandelingen vinden plaats volgens afspraak.

 

Vergoeding

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de fysiotherapeutisch behandelingen. Overschrijding van het aantal door de zorgverzekering te vergoeden behandelingen komt voor eigen rekening.

 

Afspraak annuleren

Een afspraak dient ruim van tevoren worden afgezegd, minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dit kan telefonisch (06-18533037) of via de mail: info@fysiotherapieverhage.nl. Wordt de afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd of niet nagekomen, dan is Fysiotherapie Verhage genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen middels een factuur. Let op: deze factuur is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar omdat het niet om verleende zorg gaat. Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmacht situatie.

 

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel, of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer) op te volgen.

 

Aansprakelijkheid

Fysiotherapie Verhage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of buitenterrein.

 

Roken

Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.

 

Bereikbaarheid

Fysiotherapie Verhage is voor al uw administratieve vragen telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur.

 

Parkeren

Parkeren is toegestaan in de straat, dit is gratis.

 

Defecten en/of storingen

Wij verzoeken u defecten of storingen direct te melden bij een van onze medewerkers.

 

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over uw fysiotherapeut, wordt u verwezen naar de praktijkhouder. Voor meer informatie over de klachtenregeling verwijzen we naar https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/klachtenregeling/.

 

Betalingsvoorwaarden

De declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit dan verkeert u in verzuim of en wordt u hierop gewezen in de vorm van een herinnering. Bij uitblijven van reactie en/of betaling geven wij het bedrag dat u moet betalen in behandeling bij een incassobureau. Op dat moment zijn daar extra kosten aan verbonden. De incassokosten die het incassobureau u zal opleggen, bedragen volgens de wet €40,-, exclusief de rente. Bovendien wordt over alle kosten btw berekend. Als u ook gedurende het incassotraject niet betaalt, wordt er een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De daaraan verbonden proces- en executiekosten komen in dat geval eveneens voor uw rekening. Ook hier geldt dat over alle kosten btw wordt berekend en dat u die btw moet betalen.